Bahagianya Berjumpa Kembali Denganmu, Wahai Ramadhan