Empat ciri yang akan masuk sorga dalam keadaan selamat