ppm miftahul khoir bandung

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى أله وصحبه ومن والاه
أما بعد, فيا إخوتي الكريمات, أوصيكن وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون

Wengi ieu, urang sasarengan munajat ka Alloh, urang mayun ka mantenna,
Alloh ningalikeun ayeuna ka urang.
Didieu, ditempat ieu, dina waktu ayeuna
Alloh nyaksi kana kalakuan urang
Urang sarerea anu pinuh ku dosa, seueur kalepatan,
Resep ma’siat jeung doraka
Sing rumasa…sing rumasa…urang loba dosa…
Ayeuna…hayu urang istighfar ka Alloh sasarengan
Unjukan ka mantenna, yen urang teh jalma anu goreng laku. Jalma anu loba pisan dosa
Urang sasarengan tobat ka Alloh,
Urang sasarengan maos itighfar

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم

Ayeuna urang sadaya aya di payuneun Alloh
Alloh ningalikeun ka urang sadaya
Malaikat tukang nyeratkeun amal, hadir salawasna
Moal aya hiji pagawean, nu leupas tina pengawasan Malaikat
Moal aya hiji lampah nu teu ka tuliskeun ku Malaikat
Moal aya kiceup panon, nu teu ka hisab
Letah ngomong goreng naon wae, pasti kacatetkeun
Ceuli, najan teu dihaja bakal ka hisab ku Malaikat
Kereteg hate oge, pasti aya catatan amalna.
Malaikat tara maleuwang.

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم

Gusti, ieu abdi anu tukang dosa, mayun ka dampal Gusti.
Nyanggakeun beuheung teukteukeun
Nyanggakeun tikoro gorokeun
Rumaos seueur dosa, rumaos seueur kalepatan
Gusti……..!! hapunten abdi…….

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم

Gusti, maha ningali, Gusti maha waspada
Dimana wae, iraha wae, wayah kumaha wae
Pasti Gusti mencrong, merhatikeun kana kalakuan abdi sadaya.
Gusti…!! abdi gawe dosa, susulumputan alim katohyan ku nu sanes,
Padahal Gusti ningal, Gusti maha uninga, Maha ningali.
Gusti…!! Abdi kumawantun ngalakukeun maksiat,
padahal Malaikat teu tiasa di sumputan, nuliskeun ka gorengan abdi
Gusti…….!! Hapunten abdi

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم

Gusti…!! abdi masih wani ngabohong
Abdi masih wani ngupat batur
Abdi masih wani hasud ka batur
Abdi masih wani ninggalkeun solat
Abdi masih wani nganyeyeri indung bapa
Abdi masih wani ninggaalkeun kawajiban gusti
Abdi masih wani ngalakukeun dosa ageung
Gusti……..!! Hapunten abdi…

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم

Geura tobat atuh…sarerea…
Geura tarobat kabeh…ka Alloh
Geura menta hampura sarerea ka Alloh…
Gusti hapunten abdi sadaya…

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم

Geura tobat, tah tukang ninggalkeun solat
Geura tobat, tah nu talangke kana solat
Nu gagabah dina’ibadah

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم

Geura tobat, nu tukang nganyenyeri indung bapa
Geura tobat, nu tukang nganyenyeri indung bapa
Geura tobat, nu tukang nganyenyeri indung bapa

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم

Geura tobat, anu tukang doraka jeung ma’siat
Gusti abdi rumaos…teu tiasa ngajaga ceuli
Gusti abdi rumaos…teu tiasa ngajaga sungut
Abdi rumaos…Gusti…

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم

Gusti….!! Ku naon teuas-teuas teuing hate abdi?
Gusti….!! Leuleuskeun hate abdi
Hapunten abdi sadaya

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم

Gusti….!! Abdi jangji ti semet ayeuna
Abdi bade tumut ta’at ka Gusti
Ya Alloh, Abdi jangji, moal ngalakonan deui dosa
Ya Alloh, Abdi jangji, moal ngalakukeun deui maksiat
Gusti..Gusti anu ageung…Gusti lautan hampura
Hapunten sadaya kalepatan abdi

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم

Ti ayeuna abdi jangji
Moal sakali-kali deui kumawantun ka dampal Gusti
Moala…Gusti…abdi moal doraka deui…
Ya Alloh…!! Abdi tobat…abdi tobat…
Ulah waka dicabut nyawa abdi, upami teu acan dihapunten dosa abdi.
Gusti…!! ulah waka dimaotan abdi sadaya, satungtung dosa abdi…
Ngagunung keneh, nyagara keneh…
Yaa Alloh…

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم

Hapunten dosa pun bapa…
Hapunten kalepatan pun biyang
Hapunten kasalahan-kasalahan dulur abdi sadayana
Dosa-dosa pun adi, pun lanceuk
Hapunten dulur-dulur abdi sadaya.
Gusti…!! Abdi ngantos hampura Gusti…

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم

Gusti…ulah waka ditutup buku amal abdi taun ieu, upami masih seueur kalepatan anu teu acan di hapunten.
Ulah dicatetkeun kagorengan abdi.
Ulah waka diseratkeun kalepatan-kalepatan abdi
Gusti…!! hapunten heula abdi, yaa Alloh….

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم

Bingbing abdi dina taun ieu, ya Alloh…
Mugi salamina aya dina rohmat Gusti…
Mugi salamina ta’at sareng tumut kana parentah gusti
Tebihkeun tina pidosaeun, ya Alloh
Mung ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung
Mung ka Gusti abdi nyalindung
Mung ka Gusti abdi miharep.
Ya Alloh…Ya Alloh…jait nasib abdi sadaya
Bagjakeun abdi sadaya, ku to’at, ku ibadah

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم

Candak abdi sadaya kana jalan nu di piridlo ku Gusti
Indung Bapa abdi, adi lanceuk abdi, dulur-dulur abdi sadaya
Jantenkeun jalmi anu saroleh.
Jantenkeun ‘ulama sadayana
Jantenkeun Imamal muttaqin sadayana
Ya Alloh……Ya Alloh…..Ya Alloh…..
mugi gusti masihan kakiatan ka abdi sadaya
Kanggo ngalaksankeun parentah Gusti.
Pasihan kakiatan, kanggo nebihan larangan Gusti.
Tuduhkeun abdi kana jalan anu leres mungguh gusti
Tungtun abdi kana jalan, nu gusti Ridlo.
Manfa’atkeun ilmu abdi,
Maslahatkeun kahirupan abdi
Maslahatkeun keluarga abdi
Santri sadayana, sing balageur, sing palinter, sing saroleh.
Jadikeun sadaya ‘ULAMA AL-AMILIN, IMAMIL MUTTAQIN,
sadayana janten Waarosatul Anbiya, sareng Umana ar-rosul.
Gusti..!! berkahan sadaya kahirupan abdi sadaya.
Ka Gusti abdi wangsul sareng ka Gusti abdi sadaya nyuhunkeun ijabah, Amiin.

أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم ,أستغفر الله العظيم
نسألك الإجابة والمغفرة… ونسألك البركة والسعادة…..الفاتحة…

*Kumpulan Riyadloh di Pasantren MIFTAAHUL HUDA – edisi 2012 hal 335

Miftahul Huda, 10 January 2004
Asep Muhammad Tohir Soleh

Categories:

Tags:

2 Responses

 1. assalamualaikum. sy wilda, mahasiswi UIN Jakarta. saat ini saya mendapatkan tugas utk menulis biografi singkat mngenai KH Khoir Affandi, biografi agama ini akan diterbitkan dalam ensiklopedia ulama indonesia. sampai saat ini saya merasa kesulitan utk mndapatkn referensi ttg beliau (dalam bntuk buku), apalagi deadline waktu yg teramat singkat dlm mnyelesaikannya. maka dari itu, saya sangat memohon bantuannys. trimksh

 2. terimakasih atas kunjungannya 🙂
  beliau, KH. Choer Affandi merupakan guru mulia kita

  untuk biografi / referensi tentang beliau bisa di lihat di buku-buku ini:
  “Amanat Uwa Ajengaan cukup sebagai Pedoman Untuk Membentuk Ulama Pemimpin Masyarakat”, Han Han Moch Isya (2009)
  “Ikhlas Mengabdi, Biografi Uwa Aajengan Manonjaya”, YAMIDA (1996)
  “Asal Mula Uwa Ajengan Datang ke Manonjaya”, Abdul Fattah, CV. Wahana Iptek Bandung
  “Uwa Ajengan”. Abdul Fattah, Galuh Nurani (2013)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tweet oleh @mimkho_PPM
× Ada yang bisa kami bantu?